jueves, 21 de febrero de 2019
Estil educatiu
Visitas 1
Estil educatiu

Don Bosco i la Mare Mazzarello, amb el seu Sistema Preventiu, fan una aportació original a l´acció educativa entre els joves mitjançant un mètode educatiu que es basa plenament en la raó, en la religió i en l´amor. L`actualització del Sistema Preventiu destaca quatre prospectives: cultural (raó), evangelitzadora (religió), social (estimar) i comunicativa (amor) com a base del mètode educatiu.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Posar en pràctica aquest Sistema Educatiu suposa, per tant:

- Desenvolupar positivament les forces interiors de la persona.

- Crear un ambient positiu que estimuli, sostingui i desenvolupi el gust pel que està bé.

- Estar presents en la vida dels infants i joves.

- Projectar respostes noves i creatives als reptes que plantegen els canvis socials dels joves i de l´entorn de les diverses plataformes educatives.

- Projectar nous horitzons d’acció com a resposta a les exigències d´un centre educatiu obert als projectes i necessitats de la zona.


L´experiència educativa del Sistema Preventiu, en cada plataforma educativa, és la clau per aconseguir fer dels nostres destinataris "honrats ciutadans i bons cristians".

L´acció educativa salesiana es caracteritza per:

El criteri preventiu pel qual fem propostes d´experiències positives de bé; col·laborem amb els nens, nenes, adolescents i joves en el desenvolupament d’aquelles actituds que els permetin superar riscos i situacions de perill; els ajudem a copsar el sentit de la seva joventut i a viure en plenitud les seves aspiracions, dinamismes i impulsos.

ambient educatiu que es caracteritza pel protagonisme dels joves, l´esperit de família, la racionalitat i flexibilitat, la feina diària, l´esforç concret, la invitació a la creativitat, el clima d’alegria i de festa.

La relació educativa personal que reconeix la individualitat i la història personal de cada jove i que es tradueix en familiaritat amb els educadors i educands; capacitat d´acollida i de diàleg; confiança i simpatia envers el món dels infants i joves.

La "presència-assistència" animadora dels educadors que animen les seves iniciatives, ofereixen elements de maduració personal, prevenen experiències negatives i conductes inadequades, obren constantment a una visió creient de la vida.

L’oferta respectuosa d’una experiència de fe que es caracteritza per la trobada amb Déu en la vida ordinària, la celebració de la fe i dels sagraments, la devoció a Maria Auxiliadora, el sentit d’Església, la projecció solidària i missionera de la pròpia fe.

Les propostes de compromís cristià en el compliment del deure, en la solidaritat, en la vida ciutadana.

D’aquesta manera, en continuïtat amb l’experiència pedagògica de Don Bosco i Maria Mazzarello, les diverses plataformes educatives salesianes es converteixen en "família" quan l’afecte és correspost i tots, educadors/es, pares, mares, nois/es se senten responsables del bé comú.

Dosatic S.L. © 2019
Site desarrollado por DYNAMO 3.5

Política de Privacidad