jueves, 21 de febrero de 2019
Salesianes al món
Visitas 1
Salesianes al món

La província religiosa està constituïda per “un conjunt de comunitats locals que comparteixen la vida fraterna i el projecte apostòlic en una determinada regió” (Const. art. 143).

Actualment l`Institut està format per:
81 províncies religioses en 94 nacions. Presència als cinc continents amb un total de 1390 comunitats locals.


A l`ÀFRICA som 600 FMA i treballem a 98 comunitats. Estem presents en 24 països amb:

• Centres de promoció per a la dona.
• Escoles professionals i centres d`alfabetització.
• Visita a comunitats rurals.
• Centres de salut i dispensaris.
• Centres rurals de formació artesanal.
• Cases d`acollida per a nenes i joves amb dificultats.
• Oratoris i centres juvenils.


AMÈRICA som 3891 FMA i treballem a 504 comunitats. Estem presents a 23 països amb:

• Activitats promocionals i culturals per al temps lliure.
• Escoles nocturnes per als més pobres.
• Oratoris i centres juvenils.
• Centres de capacitació i de formació professional.
• Comunitats missioneres entre els indígenes, afroamericans i camperols.
• Comunitats de base.
• Comunitats insertes al camp i als barris marginats de les grans ciutats.
• Cases per a nenes del carrer.
• Presència en ens administratius de caràcter social per "aixecar la veu" en defensa dels joves i les dones.
• Formació religiosa i jornades d`espiritualitat per a joves i adults.
• Activitats de recuperació i integració de joves infractors.


A l`ÀSIA som 2672 FMA i treballem a 336 comunitats. Estem presents a 21 països amb:

• Ensenyament en escoles privades, parroquials i públiques.
• Petites comunitats insertes per a la pastoral dels camperols.
• Educació en la salut i centres d`assistència alimentària.
• Centres de promoció de la dona.
• Escoles d`alfabetització.
• Cases per a nenes i joves amb alt risc.
• Cases de rehabilitació per a joves drogodependents.
• Missions itinerants / Evangelització.
• Centres d`espiritualitat.


EUROPA som 5559 FMA i treballem a 442 comunitats. Estem presents a 22 països amb:

• Ensenyament en escoles privades, parroquials i públiques.
• Escoles universitàries.
• Residències d`estudiants.
• Pastoral juvenil.
• Activitats extraescolars diverses de temps lliure.
• Colònies.
• Obres parroquials (catequesi i animació litúrgica).
• Cases de família per a nenes i joves amb risc.
• Centres / Activitats promocionals.
• Missions itinerants / Evangelització.
• Centres d`espiritualitat.
• Oratoris i centres juvenils.
• Cases de formació.
• Centres de formació professional i de capacitació a la feina.


OCEANIA som 51 FMA i treballem a 10 comunitats. Estem presents a 4 països amb:

• Ensenyament en escoles privades, parroquials i públiques.
• Activitats promocionals i culturals de temps lliure.
• Formació religiosa i jornades d`espiritualitat per a joves i adults.
• Activitats d`integració i recuperació de joves infractors.

Dosatic S.L. © 2019
Site desarrollado por DYNAMO 3.5

Política de Privacidad